ความเห็นจากนักทัศนมาตรของเราคือ ค่าที่ได้ สามารถใช้ "อ้างอิงได้ " แต่ยังไม่ควรใช้ค่านั้น เพื่อนำไปตัดแว่นสายตาทันที เพราะอะไร ? เราควรทำความเข้าใจ "คอนเซ็ปท์" ของเจ้าเครื่องนี้ก่อน

โดยทั่วไป จะอาศัยการยิงแสง อินฟาเรด เข้าไปในตาแล้ววิเคราะห์ค่าสายตา แล้วก็จะได้ค่าสายตาออกมาจากรูปแบบการสะท้อนของแสง
ซึ่งค่าที่ได้จะคลาดเคลื่อนได้ ถ้าผู้ถูกวัดเพ่งสายตา โดยเฉพาะในเด็ก หรือแม้แต่การที่ผู้ถูกวัดไม่ได้มองมายังเป้า ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ค่านั้นออกมาคลาดเคลื่อนได้ทั้งสิ้น


ภายหลังจากวัดกับเครื่องนี้แล้ว ควรวัดสายตาด้วย Retinoscope และ Subjective Refraction ตามลำดับ เพื่อกับการ คอนเฟิร์ม ค่าสายตา และลองแว่น trial frame ก่อนตัดแว่นทุกครั้ง

ดังนั้น เครื่องวัดคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ทุกอย่างของการวัดสายตา แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การวัดสายตานั้นสมบูรณ์มากขึ้น เพราะเหตุนี้การวัดสายตาควรอยู่ภายใต้การดูแลของนักทัศนมาตร ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ จะทำให้มั่นใจได้ว่าแว่นสายตานั้นอยู่ในมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

สรุปข้อดี/ข้อเสีย ของ Auto Refractometer
1. สะดวกและรวดเร็ว
2. ผู้วัดไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก
3. ใช้เป็นค่าอ้างอิง สำหรับการหาค่าสายตาโดย Retinoscope
4. สามารถหา ค่าสายตาเอียง กับ องศา ได้ค่อนข้างแม่นยำในระดับนึง
5. คนถูกวัดมักจะชอบที่จะใช้ เทคโนโลยี

ข้อเสียของ Auto Refractometer
1. ความแม่นยำมักเชื่อถือไม่ได้ โดยเฉพาะวัดตาเด็ก
2. ถ้าผู้ถูกวัดไม่มองเป้า วางศีรษะไม่ตรงกับตำแหน่งเครื่องค่าที่ได้จะยิ่งคลาดเคลื่อน
3. ถ้ากระจกตาไม่เรียบ หรือ เลนส์ตาธรรมชาติไม่ใส มักมักจะวัดค่าไม่ได้
 

ติดต่อ / นัดหมายเข้ารับบริการ http://nav.cx/fsJAVBY
หรือ Line official : @opticland
หรือโทร 02-259-9158

Map: https://goo.gl/maps/uRLBZKJwJqv
Parking: TOT Sukhumvit29
BTS: Asoke, Phromphong
MRT: Sukhumvit
Website: www.opticland.com
Instagram: opticland.official

อ้างอิง.

William Harvey. (2007). Automated methods of refraction., Clinical optics and refracrion (p166-173)
นายแพทย์ธวัชชัย ปานเสถียรกุล. (2013). เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์., สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย วันชาวแว่นตามครั้งที่ 19 (หน้า.118-121)