สายตาเอียง เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นร่วมกับสายตาสั้นหรือสายตายาวด้วย โดยที่ OPTICLAND มีกระบวนการตรวจวัดโดยนักทัศนมาตร มืออาชีพด้านการวัดสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย แต่ก่อนที่เราจะไปตรวจวัดสายตาเอียง เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า สายตาเอียง คืออะไรกันแน่

สายตาเอียงคืออะไร?

เป็นสภาวะที่กระจกตาหรือเลนส์ตามีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแนว เปรียบเทียบเหมือนกับลูกรักบี้ ที่ความโค้งในแต่ละด้านไม่เท่ากัน ทำให้เมื่อมีแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเรา เกิดการหักเหแสง ทำให้จุดโฟกัสที่ได้มีมากกว่าหนึ่งจุด และจุดเหล่านั้นไม่ตกกระทบลงบนจอประสาทตา ส่งผลให้ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนทั้งในระยะไกลหรือระยะใกล้ และมีเงาซ้อนเกิดขึ้น สามารถเกิดร่วมกับภาวะปัญหาสายตาชนิดอื่นด้วย เช่น สายตาสั้น และสายตายาว

สายตาเอียงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย โดยส่วนมากแล้วมักเป็นโดยกำเนิด แต่อาจมีบางรายที่เกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจากการเข้ารับการผ่าตัด ผู้ที่เป็นโรคกระจกตาย้วย(Keratoconus)

สายตาเอียง
สายตาเอียง คืออะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายตาเอียง ผ่านคลิปวีดีโอจากรายการ The Vision Care Specialist ได้ที่ :

เปรียบเทียบสายตาปกติและสายตาเอียง

ภาพที่คนสายตาเอียงเห็น แตกต่างกับปัญหาสายตาอื่น ๆ ยังไง?

 • คนสายปกติ (EMMETROPIA) เกิดจากแสงตกกระทบลงบนจุดรับภาพพอดี ทำให้บุคคลเหล่านี้มองได้ทั้งระยะไกลและใกล้ได้ชัด
 • คนสายตาสั้น (MYOPIA) เกิดจากกระจกตามีความโค้งมากกว่าปกติ หรือ กระบอกตายาวผิดปกติ ทำให้แสงตกกระทบตกถึงก่อนจุดรับภาพ ทำให้มองเห็นภาพเบลอไม่ชัดที่ระยะไกล ส่วนระยะใกล้จะมองเห็นภาพปกติ
 • คนสายตายาว (HYPEROPIA) เกิดจากกระจกตามีความโค้งน้อยกว่าปกติ หรือ กระบอกตาสั้นผิดปกติ ทำให้แสงตกกระทบตกถึงหลังจุดรับภาพ ทำให้มองเห็นภาพเบลอไม่ชัดที่ระยะใกล้ ส่วนระยะไกลขึ้นอยู่กับค่าสายตา ถ้าค่าสายตาน้อย ๆ การมองไกลอาจถือว่ามองได้ปกติ
 • คนสายตาเอียง (ASTIGMATISM) เกิดจากกระจกตาหรือเลนส์ตามีความโค้งไม่เท่ากัน ทำให้แสงไม่ไปตกกระทบที่จุดรับภาพ และมีจุดโฟกัสของภาพมากกว่า 1 จุด เกิดภาพไม่ชัด ภาพเบลอร่วมกับเห็นเงาซ้อน และบุคคลเหล่านี้จะมีความสามารถในการแยกความแตกต่างของตัวเลขที่คล้ายกันได้ยาก เช่น เลข 5 6 8 9 เนื่องจากมีแสงฟุ้งเงาซ้อนไปรบกวน

สายตาเอียงมีกี่ประเภท?

 1. REGULAR ASTIGMATISM มีความโค้งแกนนึงมากกว่าอีกแกน ทำให้เห็นภาพเบลอ เกิดเงาซ้อน เป็นสายตาเอียงที่สามารถแก้ไขด้วยเลนส์สายตาได้
 2. IRREGULAR ASTIGMATISM คล้ายกับ REGULAR แต่ว่าจะมีความโค้งในแต่ละแกนไม่สม่ำเสมอ อาจจะมีความโค้งในด้านใดด้านนึงมากกว่าอีกด้าน จนทำให้กระจกตาไม่เรียบ หรือมีการโป่งพองของกระจกตาออกมา หรือที่เรียกว่า KERATOCONUS เป็นสายตาเอียงที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยเลนส์สายตาได้
ประเภทของสายตาเอียง

อาการของสายตาเอียงเป็นอย่างไร ?

มองเห็นภาพไม่ชัดเจน เห็นภาพเบลอร่วมกับการเห็นเงาซ้อน เห็นแสงฟุ้ง หรือเห็นแสงกระเจิงเป็นแฉก ๆ มักจะเป็นในที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืน บางคนอาจจะเกิดอาการตาล้า ปวดตา เมื่อต้องทำกิจกรรมบางอย่างที่มีการเพ่งสายตาหรือการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เกิดอาการปวดหัว ระคายเคืองตา

ในเด็กที่สายตาเอียงมาก หรือคนที่เป็นโรคกระจกตาย้วยบางคน อาจมาพบแพทย์ด้วยการมีท่าทางผิดปกติ เช่น เอียงศีรษะ เอียงคอ เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ซึ่งหากคุณมีอาการดังกล่าว แนะนำให้ตรวจเช็คค่าสายตากับนักทัศนมาตร เพื่อประเมินอาการและแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างถูกต้อง

วิธีแก้ไขสายตาเอียงมีอะไรบ้าง ?

 1. แก้ไขด้วยแว่นสายตา เป็นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วที่สุด และมีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาเอียงในระดับปกติ โดยควรตรวจกับนักทัศนมาตรหรือจักษุแพทย์
 2. คอนแทคเลนส์ แบบมีสายตาเอียงชนิด Soft Lenses แนะนำให้กับคนที่มีค่าสายตาเอียงไม่เกิน -2.75 D เพื่อการมองเห็นที่ดี เพราะในประเทศไทยมีคอนแทคเลนส์สายตาเอียงที่สามารถสั่งได้สูงสุดแค่ 2.75 เท่านั้น ส่วนคอนแทคเลนส์ชนิด Hard Lenses สามารถแก้ไขสายตาเอียงได้มากกว่า แต่ในประเทศไทยนำเข้ามาน้อย
 3. การผ่าตัดหรือการทำเลสิค ซึ่งจะต้องตรวจเช็คกับจักษุแพทย์ก่อนการทำ เพราะต้องตรวจเช็คความหนาของกระจกตา ค่าสายตา ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทำแล้วค่าสายตาจะหมดไปไหม

ค่าสายตาเอียงอ่านให้ถูกต้องอย่างไร ?

การอ่านค่าสายตาเอียง ต้องอ่านค่ากำลังของสายตาเอียง ซึ่งสามารถอ่านได้ทั้ง เอียงบวก และเอียงลบ ร่วมกับองศาสายตาเอียง เช่น

-1.00 -0.50 x 90 อ่านว่า สายตาสั้น ลบหนึ่งร้อย เอียงลบ ห้าสิบ องศา เก้าสิบ

-1.00 +0.50 x180 อ่านว่า สายตาสั้น ลบหนึ่งร้อย เอียงบวก ห้าสิบ องศา ร้อยแปดสิบ เป็นต้น

การอ่านค่าสายตาเอียง ต้องมีทั้งค่ากำลังสายตาเอียง และ องศา ถึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ จะขาดค่าใดค่าหนึ่งไปไม่ได้

ตรวจวัดสายตาเอียง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสายตาเอียง

 1. นอนเอียงคอเล่นมือถือ ทำให้เป็นสายตาเอียงหรือไม่
  ตอบ เป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากสายตาเอียงเกิดจากกระจกตาหรือเลนส์ตามีความโค้งไม่เท่ากัน ดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ไม่มีผลต่อการทำให้เกิดสายตาเอียง
 2. เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สายตาเอียง จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
  ตอบ มีโอกาสเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเลนส์แก้วตา
 3. คนที่ชอบเอียงคอมอง เกิดจากสายตาเอียง ใช่หรือไม่
  ตอบ การเอียงคอมองส่วนใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา และการทำงานร่วมกันของสองตา
 4. เขียนหนังสือแล้วไม่ตรงบรรทัด เกี่ยวกับสายตาเอียงหรือไม่
  ตอบ การเขียนหนังสือไม่ตรงบรรทัด ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ยกเว้นในบางกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตา อาจจะทำให้เขียนหนังสือไม่ตรงบรรทัดได้
 5. สายตาเอียง แปลว่าจะต้องเห็นภาพเอียง ใช่หรือไม่
  ตอบ ไม่ใช่ ภาพที่คนสายตาเอียงเห็น จะเป็นภาพที่มีเงาซ้อน เนื่องจากมีจุดโฟกัสมากกว่า 1 จุดในตา

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและอยากปรึกษาปัญหาทางสายตา สามารถเข้ามาปรึกษาปัญหากับผู้เชี่ยวชาญ นักทัศนมาตรด้านสายตาได้ที่ร้านแว่นตา Opticland ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางง่าย ที่ปากซอยสุขุมวิท 29 ระหว่างห้างดังอย่าง Emquatier และ Terminal21 สามารถเดินทางมาได้ทั้ง BTS สถานีอโศก, BTS สถานีพร้อมพงษ์ และ MRT สถานีสุขุมวิท หรือสามารถเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยสามารถนำรถมาจอดได้ที่ โรงแรม Carlton สุขุมวิท 27

Location ร้านแว่นตา OPTICLAND :
https://g.page/Opticland29?share

Location ที่จอดรถ (โรงแรม Carlton) :
https://g.page/CarltonHotelBangkokSukhumvit?share