หลาย ๆ คนอาจจะสงสัย ว่าเมื่อเราเริ่มมองเห็นไม่ชัดเหมือนเดิม เราควรไปหาใครดี ?บางคนอาจจะแนะนำให้ไปหาช่างแว่นตามร้านแว่นทั่วไป สำหรับการหาแว่นสวย ๆ ซักอันมาใส่ หรือบางคนอาจจะแนะนำให้ไปหาหมอตา หรือที่เรียกกันว่า Ophthalmologist สำหรับการแก้ไขปัญหาสายตาที่ตรงจุด แต่ถ้าคุณอยากได้ทั้งแว่นสวย ๆ และการแก้ไขปัญหาสายตาที่ตรงจุดแล้วละก็ เราขอแนะนำให้คุณทำความรู้จัก กับ Optometrist หรือ นักทัศนมาตร โดยเฉพาะที่ร้านแว่นตา OPTICLAND

Optometrists คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

นักทัศนมาตร (Optometrist) หรือหมอสายตา คือ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากค่าสายตา รวมถึงระบบการมองเห็นที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อตา โดยใช้เลนส์ คอนแทคเลนส์ การบริหารกล้ามเนื้อตา รวมถึงปริซึม ในการแก้ไขปัญหาสายตา ไม่รวมถึงการรักษาโดยการจ่ายยา และการผ่าตัด แต่สามารถตรวจเช็คและคัดกรอง สุขภาพตาและโรคตาเบื้องต้นได้ เพื่อส่งต่อจักษุแพทย์ให้ทำการรักษาต่อไป

Optometrist กับ Ophthalmologist ต่างกันอย่างไร?

  • Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจวัดค่าสายตา รวมถึง ระบบการมองเห็นที่ผิดปกติที่เกิดจากกล้ามเนื้อตา และ การตรวจสุขภาพสายตาเบื้องต้น แก้ไขด้วยการใช้เลนส์ คอนแทคเลนส์ การบริหารกล้ามเนื้อตา
  • Ophthalmologist เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตรวจโรคตาและรักษาโรคตา ด้วยการสั่งจ่ายยา เลเซอร์ และการผ่าตัด

Optometrists สำคัญในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้าง?

ในยุคปัจจุบันที่โลกดิจิทัลทำให้ผู้คนมีปัญหาสายตาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สายตาที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการจ้องหน้าจอคอม มือถือหรือแทบเล็ต ติดต่อกันนาน ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลเสียต่อสุขภาพของดวงตา และคนที่จะให้คำแนะนำที่ดีที่สุดคือผู้เชียวชาญทางด้านการมองเห็นหรือนักทัศนมาตรศาสตร์

Optometrists นักทัศนมาตร

การจะเป็น Optometrists ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

  • ต้องศึกษาเฉพาะทางด้านระบบการมองเห็นและความผิดปกติทางด้านการมองเห็น โดยจบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตรมีระยะเวลา6ปี)
  • ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จากกระทรวงสาธารณสุข

ทำไมต้องตรวจสายตากับ Optometrists?

นักทัศนมาตร สามารถตรวจหาค่าสายตาอย่างละเอียดได้ และสามารถจำแนกปัญหาสายตาที่เกิดขึ้นได้ว่า มีสาเหตุของปัญหาสายตามาจากอะไร จึงทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในการแก้ไขปัญหาสายตา

ก่อนพบ Optometrists ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราล้วนมีความสัมพันธ์กันหมด คืนก่อนมาพบ OPTOMETRIST เพื่อวัดสายตา ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก จะส่งผลให้ค่าสายตาที่ได้จากการตรวจวัดสายตานั้นคลาดเคลื่อน หรือผิดเพี้ยนได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง

3. ถอดคอนแทคเลนส์อย่างน้อย 30 นาที

ควรงดเว้นการใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจวัดสายตา เพื่อให้กระจกตาได้ปรับสภาพก่อนการวัดสายตา

4. นำแว่นเดิมมาด้วย

หากมีแว่นสายตาที่ใช้งานเป็นประจำอยู่แล้ว ควรนำแว่นมาในวันที่ตรวจวัดสายตาด้วย เพื่อเป็นการเช็คอีกครั้งว่า แว่นสายตาคู่เดิมที่มีอยู่ยังใช้งานได้ดี สอดคล้องกับค่าสายตาปัจจุบันหรือไม่

5. แจ้งประวัติการรักษาโรคทางตา หรือโรคประจำตัว

หากท่านใดมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไทรอยด์ หรือทานยาตัวใดอยู่ควรแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกัน เนื่องจากโรคหรือยาบางชนิดมีผลต่อค่าสายตาและความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดสายตาได้

ควรพักสายตา

ก่อนตรวจวัดสายตา แนะนำให้พักสายตาจากการทำงาน หรือการเพ่งมองในระยะใกล้ เช่นการอ่านหนังสือ, เล่นเกมส์, เล่นโทรศัพท์ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมง เพราะการใช้สายตาระยะใกล้นาน ๆ จะส่งผลให้เกิดสภาวะเลนส์ตาค้าง หรือมีอาการตาล้าร่วมด้วย

แนะนำ OPTOMETRIST ผู้เชี่ยวชาญของ OPTICLAND

คุณณพล สุทธิเดชานัย

คุณณพล สุทธิเดชานัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตา รวมถึงระบบการมองเห็นที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อตา สามารถตรวจเช็คสุขภาพตาเบื้องต้นได้ โดยใช้เลนส์และคอนแทคเลนส์ในการแก้ไขปัญหาสายตา เชี่ยวชาญเรื่องเลนส์โปรเกรสสีฟ และเทคโนโลยีเลนส์

  • ประวัติการศึกษาและการทำงาน

จบการศึกษาจาก คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน/ฝึกงาน/ออกหน่วย ที่

- บริษัท เอสสิลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด (2011-2014)

- ออกหน่วยตรวจสายตาร่วมกับมูลนิธิไลออน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.พ.2017)

-  แผนกจักษุ โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ม.ค.- ก.พ. 2018)

- แผนกจักษุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (มี.ค. 2018)

- แผนกจักษุ โรงพยาบาลเวชธานี (เม.ย. 2018)

คำถามที่พบบ่อย

1.Optometrists สามารถเรียกว่าแพทย์ได้หรือไม่ ?

Optometrists แตกต่างจาก Ophthalmologist ตรงที่ว่าจักษุแพทย์สามารถทำการวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาและจ่ายยา รวมถึงการเลเซอร์และผ่าตัด ส่วน นักทัศนมาตร ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจวัดสายตา โดยใช้เลนส์ คอนแทคเลนส์ และการฝึกกล้ามเนื้อตาเป็นการแก้ไขปัญหาสายตา เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้น สามารถเรียกว่า หมอสายตาได้

2.คุณสมบัติของ Optometrists คืออะไร ?

1. ศึกษาเฉพาะทางด้านระบบการมองเห็นและความผิดปกติทางด้านการมองเห็น โดยจบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตรมีระยะเวลา 6 ปี)

 2.มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จากกระทรวงสาธารณสุข

3.Optometrists ทำหน้าที่อะไร?

ตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดและแนะนำวิธีการแก้ไข โดยใช้เลนส์ คอนแทคเลนส์ และการฝึกกล้ามเนื้อตา เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้น แนะนำกรอบแว่นและชนิดเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตา

อ้างอิงข้อมูลจาก

  1. https://www.soonsaitasawang.com/blog/77/9-คำแนะนำ-เตรียมตัวตรวจวัดสายตา
  2. https://btv.co.th/th/articles-detail/13/เตรียมตัวก่อนไปวัดสายตาอย่างไรให้แม่นยำไม่คลาดเคลื่อน